7 receptů, jak lidem ulehčit výstavbu rodinného domku

Když mluví politici o podpoře bydlení, většinou mají na mysli socialistické výdobytky typu bezúročných půjček nebo startovacích bytů pro mladé. Jak ale pomoci těm, kteří si chtějí sami postavit dům a přitom nic od státu nechtějí?

1. Zrušit povinnost provádění radonového průzkumu

Stavební úřady mnohdy vyžadují protokol o provedení radonového průzkumu i v oblastech, kde je radonové nebezpečí minimální. Dokonce i v případě, že se v těsné blízkosti na sousedním pozemku už jeden průzkum uskutečnil. Radonový průzkum autorizovaným inženýrem stojí cca 2500 Kč.

2. Zrušit povinnost energetických štítků (PENB)

Za 3000 Kč dostane stavebník stoh papíru, ze kterého se například dozví „podíl energonositelů na dodané energii“ nebo kolik energie mu po dostavbě budou spotřebovávat žárovky. Již dnes vám úřady nemusejí nezkolaudovat dům, ve kterém máte navrženo vytápění elektrickými přímotopy, a to z důvodu neobnovitelnosti energie.

3. Zrušit povinnost žádat o stanovisko k hlukové zátěži

Další šikana stavebníků, údajně v zájmu veřejného zdraví. Každý stavebník musí před stavbou žádat hygienickou stanici o závazné souhlasné stanovisko, jestli náhodou není v blízkosti domu nějaký zdroj hluku. Pokud se nachází dům např. 100 m od železnice, dostane stavebník nařízeno udělat protihlukové opatření.

4. Zrušit limit 150 m2 pro výstavbu svépomocí

Jste farmář, který si z prodeje produktů chce svépomocí postavit penzion vedle farmy? Tak to máte smůlu. Leda že byste se vešli do limitu 150 m2, přičemž se do něho započítá i třeba plocha krytého stání pro auto. Nad tento limit nestačí pouze stavební dozor, ale musíte si dodavatele najmout.

5. Zrušit některé absurdní technické a hygienické normy

Závazné normy dnes zasahují do sebemenších detailů. Např. přikazují světlou výšku v podkroví minimálně 2,3 m, přičemž v místnosti se zkosenými stropy musí být výška 2,3 m nad minimálně 50 % podlahové plochy, do které se ovšem nezapočítává část plochy s výškou menší než 1,2 m.

Hygienické normy zase přikazují oddělení záchodu od obytných místností minimálně dvojími dveřmi a bez regulací se neobejde ani umístění záchodu v koupelně. V bytech o pěti a více obytných místnostech musejí být instalovány dvě záchodové mísy. Jedna z těchto záchodových mís musí být umístěna v samostatné místnosti. Druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně, která může být přístupná z ložnice, pokud je určena pouze uživatelům této ložnice.

6. Zrušit nutnost stavebního povolení na drobnosti

Chcete si přistavět ke stávajícímu domu komín? Podle současné legislativy musíte mít:

  • zpracovanou PD autorizovanou osobou (cena min. 10 000 Kč)
  • geodeta, který zaměří komín na obrysu stavby pro katastrální mapu
  • závazné stanovisko příslušného odboru živ. prostředí ke způsobu vytápění RD
  • doklad prokazující vlastnictví pozemku/nemovitost – originál výpisu z KN
  • situační výkres a souhlas majitelů pozemků, které mají hranici s vaším pozemkem
  • souhlas majitele komunikace, pakliže s ní váš pozemek sousedí
  • prohlášení stavebního dozoru nebo stavbyvedoucího
  • doklad o kvalifikaci stavebního dozoru nebo stavbyvedoucího

7. Omezit počet tzv. „vyjadřovaček“

Před zahájením stavby jste dnes povinni žádat o souhlas celou řadu úřadů, institucí, ale i soukromých firem. Mezi absurdní příklady patří žádost o souhlas Ministersta obrany, zda-li váš domek náhodou nenaruší územní zájmy Armády ČR. Doprošovat se musíte také všech poskytovatelů bezdrátového internetu – ti vám za poplatek 100 – 200 Kč potvrdí, jestli vaše střecha nebude stínit jejich anténám.

Zdroj: Parlamentní listy

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *