KDO JSME

Účelem spolku Občan v tísni je sdružovat občany se zájmem o své okolí. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili k poskytování obecně prospěšné činnosti. Mezi činnosti spolku patří:

  1. Pomoc občanům ve složitých životních situacích.

  2. Udržitelný rozvoj města respektující zájmy všech občanů.

  3. Podpora rozvoje znalostí a zkušeností svých členů.

  4. Práce s dětmi a mládeží, vytváření jejich kladného vztahu ke společnosti a vzdělání.

  5. Prevence vzniku negativních společenských jevů.

  6. Pořádání kurzů finanční gramotnosti pro širokou veřejnost.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *